Autoriseret Kloakmester

Vi udfører alt inden for kloakrenovering, nyanlæg, separering samt rensning af stoppede rør og kloakker.

Vi er autoriseret kloakmester, med godkendt kvalitetsstyring og medlem af Byggeriets Kvalitetskontrol. Du er derfor sikret, at vi lever op til vores ansvar og forpligtelser omkring udførelse, materialevalg og dokumentation. 

Skader og konstruktionsfejl er svære at opdage, når rørene er dækket til og det er derfor vigtigt, at få den rette hjælp. Er du i tvivl, om du har rotter, tilstoppet faldstamme, eller en skade på dit rørsystem. Kontakt os og få vished om dine kloakrørs tilstand.

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud, eller for uddybende information om vores ydelser. 

Mange kloakker er gamle og nedslidte, ofte har de ligget siden huset blev opført.

Gamle rør kan nemt få brud, samt forskudte samlinger, der gør kloakken utæt. Dette kan medføre lugtgener, vandskader og dermed gøre kloakken attraktiv for rotter.

Der kan nemt opstå aflejringer i rør, som stopper rørsystemet.

Kloakseparering adskillelser regnvand og spildevand, så kloakkerne ikke bliver stoppet på grund af for store mængder vand. I takt med at klimaforandringerne, oplever vi større mængder nedbør i Danmark, og det er ikke alle kloaksystemer bygget til.

Det kan derfor være nødvendigt at adskille vandet, så spildevandet føres til renseanlægget, og regnvandet til regnvandsbassin.

Et omfangsdræn er et nedgravet rørsystem, som har til formål at lede vandet væk fra dit hus eller bygning, for at undgå skader herpå.

Vandet bliver i stedet ledt hen til det nærmeste afløbssystem.

​Rottespærren er en spjældfunktion, der placeres i brønden, og forhindrer rotter fra det offentlige kloaksystem i at komme ind i din stikledning.

Det er muligt, at der er behov for yderligere tiltag, men du får naturligvis råd og vejledning af vores rottespærremontør.

Vores kontor

Kontaktformular